Night of the Proms

Interpretation: Chorstadt Freiburg e.V.
28.06.20 Herz-Jesu-Kirchplatz